Sein kirkekaffe for ungdommer
Sein kirkekaffe for ungdommer
Sein kirkekaffe for ungdommer

Filmkveld og henging med mat og kafe i kjelleren i Nenset kirke.

Neste dato er fredag 20.05.2016 kl 18.00

https://www.facebook.com/groups/1688057578149117/?fref=ts
Del denne artikkel på e-post