Valg Menighetsråd 2019
Valg Menighetsråd 2019
Valg Menighetsråd 2019

Her er en presentasjon av kandidater til Menighetsrådsvalg i Gimsøy og Nenset sogn 2019. Det blir 6 faste kandidater i rådet.

 

1) Hva brenner du for med tanke på kirken og menighetslivet:

2) Hvordan kan du bidra i menighetsrådet?

 

Magne Myrvang (1963) Ønsker å jobbe for at kirken(menigheten) skal være et godt sted å være om en er der en gang i året eller hver uke, uansett alder. Ønsker også at kirken er en aktiv medspiller i lokal samfunnet. Ønsker å etablere flere småfelleskap

 

Aleksander Hoffsbakken Egeland (1982)«Jeg brenner for at vi som menighet har et fellesskap som møter, ser og inkluderer mennesker. At vårt fellesskap skal oppleves trygt, åpent og relevant, et naturlig og godt sted å dele vår tro og vårt liv. I menighetsrådet ønsker jeg å bidra med min sosialfaglige og organisatoriske erfaring. Jeg ønsker å være med å styrke fellesskapet gjennom å fokusere på tilhørighet og tjeneste.»

 

 

Heidi Ripegutu Skjellaug (1971) – «Jeg brenner for barn og unge, og ønsker å bidra i nærmiljøet for og at barn og unge har gode møtesteder.  I menighetsrådet ønsker jeg å være en link i kontakten mellom det som drives av kor og musikkliv og til ansatte og frivillige.»

 

Charlotte Lie (1973) – Jeg ønsker at kirken og menigheten skal være en levende menighet hvor både barn/unge og voksne kan trives og få åndelig påfyll gjennom ulike aktiviteter som folk i menigheten vil være med å drive. Jeg ønsker å være med på å bidra til gode beslutninger slik at menigheten skal kunne vokse videre.

 

 

Martine Sletteberg (1990) – Jeg ønsker at Kirken skal være et sted hvor alle føler seg hjemme.  Jeg vil gjerne jobbe for at Kirken skal være en naturlig del av nærmiljøet.

 

Tone Fjellvik Stordalen (1960)Jeg synes barne- og ungdomsarbeid er viktig og  er glad for at det alltid har hatt plass i menigheten. Jeg trur også det er viktig å finne en måte å samle alle generasjoner i ett fellesskap. Jeg vil prøve å bidra til et menighetsråd som jobber mot felles mål og menighetens beste.

 

Anstein Abelsen (1992) Jeg brenner for at folk skal komme nærmere Gud, og at vi får et åpent felleskap. Jeg ønsker at vi kan hjelpe ungdommer med utfordringer.

 

 

Rikke Gudem (1982) Jeg brenner for barn og ungdom og at de skal føle en tilhørighet og trygghet. At de skal få kjenne på det gode samholdet som er i menigheten. Jeg håper jeg kan bidra til at flere barn og ungdom vil være med på aktiviteter i regi av menigheten.

 

Birger Sveinsson (1980)

 

 

Dag Roar Borgeraas (1947) «Jeg er interessert i å hjelpe til, og bidrar i dag med menighetsbladet. Jeg har mange jern i ilden, men tilhører menigheten.»

 

Adrian Djuve Limi (1999) (supplerende kandidat) Jeg tror jeg kan bidra med å hjelpe ungdommen med å bli kjent med Gud gjennom samtalen og deling av tanker om tro og tvil. Jeg gleder meg over tanken på at vi sammen kan stå for og spre bibelens budskap, spesielt når det skjer
Del denne artikkel på e-post