Nytt misjonsprosjekt fra 2017
Nytt misjonsprosjekt fra 2017

Pionerarbeid i Senegal

Våre nye misjonærer:

Kristian og Møyfrid Moskvil

Kristian er fra Nykirke i Vestfold, og Møyfrid er fra Jørpeland i Rogaland. Via Bergen, Nordheimsund, Volda, Støren, Mali, Hurdal, Jørpeland og Frankrike – har de i februar 2016 kommet til Senegal. Her har de bosatt seg i en liten landsby øst i landet.

Du kan følge dem på Instagram: #Moskvils eller på se nyhetsbrevene som legges ut på http://www.normisjon.no/internasjonalt/mali-senegal

Om arbeidet

Normisjon har jobbet i Mali siden 1981 og fra 2014 har Normisjon også startet nybrottsarbeid i nabolandet Senegal. Den svært fargerike, gjestfrie og familieorienterte befolkningen i Mali og Senegal bor i landområder som ligger på grensen mellom ørken og savanne. Dette gjør området utsatt for tørke. Politisk ustabilitet, stor utbredelse av analfabetisme og arbeidsledighet legger en demper på levekårene.

Normisjons satsningsområder dreier seg om å formidle Jesus Krisus. Dette gjøres blant annet ved å skape selvstendige kirker og trene lederne deres, bibeloversetting og evangelisering. I tillegg drives alfabetisering, brønnbygging og andre utviklingstiltak. 

Vest-Senegal har nydelig kyst, er politisk og økonomisk sentrum i landet, og har til og med en del turisme. Men kjører du østover og innover i landet, vekk fra sjø og vakre strender blir det færre og færre fine hus, færre og færre vestlige misjons- og bistandsorganisasjoner og ingen turister. Regionen helt øst der Normisjon starter opp er den som ligger lengst borte fra kyst og politisk sentrum, og som ofte ikke tas med på turistkartene du får i hovedstaden. Her er fattigdommen størst, men hjelpeorganisasjonene har svært lite arbeid. I denne regionen startet Normisjon opp arbeid våren 2014.

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I denne regionen finnes ei folkegruppe som kalles malinké. Et flott og gjestfritt folk. Malinke-folket har enda ikke fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16).

Fra før har Normisjon arbeid i nabolandet Mali, der de har hatt menighetsbyggende og diakonalt arbeid i 32 år. Arbeidet i Senegal er en forlengelse av dette arbeidet. I forbindelse med evakueringen fra Mali under statskuppet i 2012, ble misjonærene bedt om å begynne utredningen av mulighetene for å starte et arbeid i Senegal på grunn av den politiske usikkerheten i Mali. Da ble vi ytterligere klar over at vi øst i Senegal finner en av de samme folkegruppene som vi har arbeidet blant i Mali, nemlig malinkéer. - Ved å utvide arbeidet til dette området kan vi nå bruke de ressursene og den kompetansen vi har tilegnet oss i Mali, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland i Normisjon. Hun sier at på den måten blir dette en naturlig fortsettelse av Normisjons arbeid i Vest-Mali.

Støtt arbeidet

Du kan gi en gave til prosjektet på Vipps merket "SENEGAL" til #24914. Eller følg lenke fra http://www.normisjon.no/internasjonalt/mali-senegal
Del denne artikkel på e-post