Konfirmantplan våren 2021


Konfirmantplan oppdatert

 

Undervisningen:

2. og 3. mars undervisning på Klyve menighetshus

9. og 10 mars undervisning på Gimsøy menighetshus

16. og 17. mars undervisning på Klyve menighetshus

23. og 24. mars undervisning på Gimsøy menighetshus

13. og 14. april undervisning på Klyve menighetshus

20. og 21. april undervisning på Gimsøy menighetshus

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon:

Den årlige innsamlingen skjer digitalt. Pengene går til rent vann for flere.

Ønsker dere å vite mer om aksjonen kan dere se hjemmesiden: https://www.fasteaksjonen.no/

 

Good Friday:

9. april egen info senere

 

Gudstjeneste/konsert med bandet:

Vi har spurt bandet om de kan bli med 18. april

 

Fotografering og øving:

31. august kl. 17-18.30 for Gimsøy konfirmantene

14. september kl. 17-18.30 for Nenset konfirmantene

 

Konfirmansjonsgudstjenestene:

4. og 5. september i Nenset kirke for Gimsøy konfirmanter

18. og 19. september i Nenset kirke for Nenset konfirmanter

Tilbake