Konfirmasjon


Konfirmantundervisning som starter høsten og avsluttes våren.

Konfirmantundervinsingen foregår etter skoletid annen hver uke på menighetshusene våres.

I løpet av et konfirmantår vil det være variert opplegg som består av weekend, gudstjester, undring og spørsmål, lek og undervsning.

Påmeldingen blir lagt ut på forsiden når den er åpen.

Vi sender ut brev til våre medlemmer i forkant av et undervisningsår. Hvert år døper vi ungdommer som vil bli medlem hos oss og velge å stå til konfirmasjon i våre kirke. Det er også mulighet for de som tilhører andre kirkesamfunn til å melde seg på til konfirmantundervisning hos oss.

Tilbake