Valgresultat


Nytt menighetsråd. Her er resultatet fra høstens valg.

Tilbake