Hva skjer på en gustjeneste?


I menigheten vår har vi forskjellige typer gudstjenester. Kom og se om felleskapet er et sted for deg!

Bilde fra juletrefestgudstjeneste i begynnelsen av januar

I Gimsøy og Nenset har vi kirkekaffe ved hver gudstjeneste. Da har du mulighet til å hilse på folk og kanskje bli kjent med nye. Vi prøver også å få til søndagsskole i Nenset så ofte vi kan. Se i Kalenderen i menyen på denne hjemmesiden for detaljene om de kommende gudstjenestene. 

Gudstjenestetyper

Gudstjeneste med nattverd eller dåp: På de ordinære gudstjenestene har vi nattverd dersom det ikke kommer noen som skal ha dåp. Vi har som regel søndagsskole i barnekirka mens de voksne hører på preken.

Generasjonsmesser er ettermiddagsgudstjenester kl 17.00 en gang i måneden som regel med band og kor. Det er forkynnelse til passet voksne og barn og ungdom.

Familiegudstjeneste er enkle gudstjenester kl 11.00 i Nenset en gang i måneden der barna deltar (av og til også i Gimsøy). Det er som regel kor med. 

Hverdagsmesser rolig og meditativ kveldsmesser kl 19.00 en gang i måneden. Instrumentalmusikk og tid til ettertanke. 

Felleskapskveld på Klyve menighetshus en gang i måneden kl 18.30. Det er band som spiller til lovsanger og det er en litt uformell og hyggelig stemning. Vi pleier å sette på en film for barna i et eget rom.

Velkommen til å bli kjent med menighetsfelleskapet!

Tilbake