Om Gimsøy og Nenset menighet


Visjonen til Gimsøy og Nenset menighet er : Nær Jesus - Nær livet.

I dette spennet lever vi våre liv. Nær han som gjennom dåpen har innstiftet og kalt oss til å være kirke, samtidig en nærværende og åpen kirke for folk flest. Vi ønsker at menighetens fellesskap skal preges av verdiene raushet, godhet og repsekt.

Å leve nær Jesus vil si at vi prioriterer bønn, fordi det er den måten vi kommuniserer med en levende Gud. Vi ønsker å bli kjent med bibelens ord til oss. Vi ønsker å møte Gud fysisk og konkret gjennom nattverden, og se hans godhet prege våre fellesskap.

Å leve nær livet vil si at kirken gir håp i livets mange faser. Gleden over livets under på dåpsdagen, i sorgen over å miste sine kjære, i feiringen og velsignelsen av ekteskapet, og bønnen for konfirmanten som kneler foran alteret. Som fellesskap ønsker vi også å leve nær livet gjennom å vise godhet og raushet i samfunn og nabolag.

Tilbake