Ukentlige videoer på Facebook


I disse koronatider legger vi ut små snutter og andakter på våre Facebooksider.

 

Lik oss på https://www.facebook.com/gimsoynensetmenighet/.

Her legger vi også ut ting for barna og andakter. 

Tilbake