Åpent for 150 i Nenset og 36 i Gimsøy


Det er fra medio juni åpnet for inntil 150 personer i Nenset kirke, og 36 personer i Gimsøy

 

Denne begrensningen er satt for å opprettholde 1-meters avstand. Det er nå også åpnet for enkel matservering slik at vi kan ha enkel kirkekaffe utover sommeren. Fra søndag 28. juni blir det fellesgudstjenester annenhver søndag i Gimsøy og Nenset kirke. 

Tilbake