Råd og utvalg

Gimsøy og Nenset menighetsråd 2016-2020

  
Navn:                                                          Verv:   

Ragnar Numme                                           Leder
    Magne Myrvang                                           Nestleder
Pia Helene Skjelbreid                                  Medlem 
Eigil Frode Jørgensen                                 Medlem 
Sylvia Margenfeld                                        Medlem
Sissel Jorid Heibø Loen                               Medlem
Beate Lindkjenn Gunnsrud                          Medlem
Ingeborg Heggheim Tappel                            Medlem
     SveinTegle Håland                                      Sokneprest